ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

უცხო

უცხო - ნებისმიერი ინდივიდი, რომელიც არ არის მოქალაქე იმ ქვეყნისა სადაც იმყოფება.

წყარო: Global Detention Project