ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

მოკავშირე

მოკავშირე - პირი, რომელიც არის დაკავებული თავისი პირადი და პროფესიული საქმეებით რათა ადვოკატირებით დაასრულოს უმცირესობების ჩაგვრა. მოკავშირეები არიან რასობრივ და ეთნიკურ უმცირესობებში, რელიგიურ მრწამსში, სექსუალურ უმცირესობებში და ა.შ. მოკავშირეებისთვის ის მრწამსი, რომ ადამიანები ასაკის, სქესის, რასის, რელიგიის, ეთნიკური წარმომავლობის, სექსუალური ორიენტაციის და სხვა სოციალური თუ პიროვნული მახასიათებლების მიუხედავად თანაბრად უნდა იყვნენ მოპყრობილნი პატივისცემითა და ღირსებით არის საერთო მიზანი.

ტერმინი განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.

 ინფორმაცია: http://www.ilga-europe.org/ http://www.iglyo.com/