ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

თანხმობის ასაკი

თანხმობის ასაკი -  მინიმალური ასაკი, როდესაც პირი ითვლება ლეგალურად კომპეტენტურად განაცხადოს თანხმობა სექსუალურ აქტზე. სხვადასხვა ქვეყანაში თანხმობის ასაკი განსხვავდებოდა ჰეტერო და ჰომოსექსუალურ აქტებზე, თუმცა ეს გამოსწორდა ყველა ევროპულ ქვეყანაში კვიპროსისა და საბერძნეთის გარდა, სადაც ახლაც არის თანხმობის ასაკის უთანასწორობა.

წყარო: ILGA ევროპა