ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

ადვოკატირება

ადვოკატირება - არის შედეგებზე გავლენის მოხდენის პრაქტიკა. უფრო კონკრეტულად კი ადვოკატირება არის გავლენის წინასწარ განსაზღვრული პროცესი მათზე, ვინც პასუხისმგებელია პოლიტიკური გადაწყვეტილებების იმპლემენტაციაზე. ადამიანის უფლებების სფეროში, ეს არის ადვოკატირების პროცესი, რათა შეიცვალოს ეროვნული ან საერთაშორისო კანონმდებლობა და პოლიტიკა, რომელიც არღვევს ადამიანის ფუნდამეტურ უფლებებს და თავისუფლებებს.

წყარო: ადამიანის უფლებების ლატვიური ცენტრი