ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook
2017-06-02

Alpha Dominant

web.facebook.com/dominant.ge/
აღნიშნულ გვერდზე შეგვიძლია ვიხილოთ ძალიან ბევრი მისოგენური პოსტი, კომენტარი თუ სურათი. გვერდის ადმინისტრატორი ცალსახად ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს საზოგადოებაში ქალთმოძლეობის გაღვივებასა და ცრურწმენაზე დაფუძნებული დამოკი...