ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
2 შედეგი

უსაფრთხო მესამე ქვეყანა

უსაფრთხო მესამე ქვეყანა - ქვეყანა სადაც თავშეასფრის მაძიებელს შეუძლია იპოვოს დაცვა, როგორც ლტოლვილს, რომელშიც ის შესაძლოა ფიზიკურად იმყოფებოდა ამ ქვეყანშია ჩამოსვლამდე ან სადაც ის აპლიკაციას აკეთებდა თავშესაფრის მოსაპოვებლად.

ვრცლად

უცხო

უცხო - ნებისმიერი ინდივიდი, რომელიც არ არის მოქალაქე იმ ქვეყნისა სადაც იმყოფება.

წყარო: Global Detention Project

ვრცლად