ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
5 შედეგი

ტოლერანტობა

ტოლერანტობა - ეს არის პატივისცემა, მიმღებლობა და დაფასება კულტურის მრავალფეროვნებისა მსოფლიო კულტურებში, გამოხატვის ფორმები და ადამიანად ყოფნის გზები. 

ვრცლად

ტრანსგენდერი

ტრანსგენდერი - ის ტრანსექსუალი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ თავიანთთვის სასურველი სქესით, რაიმე განსაკუთრებული და სპეციალური სამედიცინო ინტერვენციის გარეშე.

ვრცლად

ტრანსვესტიტი

ტრანსვესტიტი - მოიცავს ადმიანებს, რომლებსაც სურთ ატარონ სხვა სქესის ტანსაცმელი რაღაც პერიოდში.

ვრცლად

ტრანსსექსუალი

ტრანსსექსუალი - არის ადამიანი, რომელიც გენდერულ იდენტიფიცირებას აკეთებს დაბადებით მინიჭებული სქესის საწინააღმდეგო სქესთან და ცხოვრობს მუდმივად სასურველი სქესით.

ვრცლად

ტრანსფობია

ტრანსფობია - მოიცავს ნეგატიურ კულტურულ და პერსონალურ შეხედულებებს, აზრებს, დამოკიდებულებებს და ქცევას, რომელიც დაფუძნებულია ცრურწმენაზე, ზიზღზე, შიშზე და სიძლვილზე ტრანსადამიანების ან სხვა გენდერული იდენტობის ან გედერული გამომხატველობის მიმართ.

ვრცლად