ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
2 შედეგი

რასიზმი

რასიზმი - როგორც წესი განისაზღვრება, როგორც შეხედულებები, პრაქტიკა და ქმედება, რომელიც ასახავს რწმენას, რომ კაცობრიობა იყოფა ცალკეულ ბიოლოგიურ ჯგუფებად, რომელსაც ეწოდება რასა და ამ კონკრეტული რასის წევრები იზიარებენ გარკვეულ მახასიათებლებს, რომელიც მათ ქმნის როგორც მთლიან ჯგუფს ნაკლებ სასურველს, მეტად სასურველს, უპირატესს და უფრო ნაკლებს

ვრცლად

რეპატრიაცია

რეპატრიაცია - ლტოლვილის, სამხედრო დატყვევებულის ან სამოქალაქო პატიმრის პირადი უფლება, დაბრუნდეს მის ქვეყანაში სპეციალური ინსტრუმენტების საფუძველზე , რომელიც გაწერილია სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულბებში

ვრცლად