ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
8 შედეგი

მამრობითიდან მდედრობითზე

მამრობითიდან მდედრობითზე - ყველაზე ხშირად ეს ტერმინი გამოიყენება მამრობითიდან მდედრობით ტრანს ადამიანზე.

ვრცლად

მასპინძელი ქვეყანა

მასპინძელი ქვეყანა - ქვეყანა, რომელიც იღებს ლტოლვილების და მიგრანტების გარკვეულ რაოდენობას ყოლვეწლიურად

ვრცლად

მიგრაცია

მიგრაცია - ხალხის გადაადგილება სახელმწიფოს საზღვრებში ან საზღვრებს მიღმა.

ვრცლად

მიმღები ცენტრები

მიმღები ცენტრები - დაწესებულება, რომელიც გამოიყენება ლტოლვილებისა და თავშესაფრის მაძებლების მიღების, დამუშავების და პირველადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად როდესაც ჩადიან თავშესაფრის მაძიებელ ქვეყნაში.

ვრცლად

მოკავშირე

მოკავშირე - პირი, რომელიც არის დაკავებული თავისი პირადი და პროფესიული საქმეებით რათა ადვოკატირებით დაასრულოს უმცირესობების ჩაგვრა.

ვრცლად