ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
4 შედეგი

ლგბტქი

ლგბტქი - აკრონიმი ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქუიარ ადამიანები.

ვრცლად

ლესბოსელი

ლესბოსელი - ქალი, რომელსაც სექსუალურად და ემოციურად იზიდავს ქალები.

ვრცლად

ლობირება

ლობირება - მოიცავს ქმედებებს, როცა ადამიანი ან ორგანიზაცია ცდილობს გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიმღებებზე არგუმენტებით კონკრეტულ საქმეზე ან საკითხზე.

ვრცლად

ლტოლვილები

ლტოლვილები - ადამიანები, რომლებიც ტოვებენ თავიანთ ქვეყანას დევნის შიშით რასის, რელიგიის, ეროვნების, კონკრეტული სოციალური ჯგუფის წევრობის ან პოლიტიკური შეხედულების გამო.

ვრცლად