ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
4 შედეგი

იმიგრაცია

იმიგრაცია - პროცესი, რომლის მიხედვითაც იმ ქვეყნის მოქალაქეობის პირები სახლდებიან ქვეყანაში.

ვრცლად

ინტეგრაცია

ინტეგრაცია - ევროკავშირის კონტექსტში ყველა ემიგრანტისა და წევრი სახელმწიფოების მაცხოვრებლის მიერ ურთიერთთანამშრომლობის დინამიური ორმხრივი პროცესი.

ვრცლად

ინტერსექს ადამიანები

ინტერსექს ადამიანები - ეხება ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ გენეტიკური, ჰორმონალური და ფიზიკური თვისებები, რომლებიც ექსკლუზიურად არც მამრობით და არც მდედრობით სქესს არ ახასიათებს, მაგრამ ორივე ტიპიურია ან არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული როგორც რომელიმე.

ვრცლად

იძულებით გადაადგილებული პირები

იძულებით გადაადგილებული პირები - ადამიანები რომლებმაც იძლებით დატოვეს თავიანთი სახლები

ვრცლად