ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
4 შედეგი

თავშესაფარი

თავშესაფარი - სახელმწიფოს მიერ მფარველბის მიცემა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იდევნებიან სხვა ქვეყანაში. მფარველობა მოიცავს ქვეყნის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას და მოპყრობის ჰუმანურ სტანდარტებს.

ვრცლად

თავშესაფრის მაძიებელი

თავშესაფრის მაძიებელი -  ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ ლტოლვილის სტატუსს და საერთაშორისო მფარველობას

წყარო: UNHCR

ვრცლად

თანასწორობა

თანასწორობა - თანაბარ მდგომარეობაში ყოფნა. არცერთი ადამიანი არ ითვლება სხვა ადამიანზე უპირატესად მიუხედავად იმისა თუ ვინ არიან მისი მშობლები, და მიუხედავად ნებისმიერი სოციალური პოზიციისა.

ვრცლად

თანხმობის ასაკი

თანხმობის ასაკი -  მინიმალური ასაკი, როდესაც პირი ითვლება ლეგალურად კომპეტენტურად განაცხადოს თანხმობა სექსუალურ აქტზე.

ვრცლად