ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
5 შედეგი

ეკონომიკური მიგრანტი

ეკონომიკური მიგრანტი - ადამიანი, რომელმაც მიატოვა მისი საცხოვრებელი ადგილი მშობლიური ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გადასახლების მიზნით

ვრცლად

ემიგრაცია

ემიგრაცია - პროცესი, რის მიხედვითაც მოქალაქეები გადადიან თავიანთი ქვეყნებიდან სხვა ქვეყანაში დასახლების მიზნით

ვრცლად

ერთობლივად შვილება

ერთობლივად შვილება - როდესაც ერთი სქესის წყვილებს უფლება აქვთ შეიტანონ განაცხადი შვილის ასაყვანად.

ვრცლად

ერთსქესიანთა ქორწინება

ერთსქესიანთა ქორწინება - ტერმინი ერთსქესიანთა ქორწინება ზოგადად გაუგებარია, რადგან ტერმინი რეალურად არ არსებობს. არ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც აქვს ნება ან აპირებს შექმნას კონკრეტული ქორწინების შესახებ კანონი, რომელიც მხოლოდ ერთსქესიან წყვილებს ეხება

ვრცლად

ეროვნება

ეროვნება - კონკრეტული ქვეყნის ან ქვეყნის მოქალაქის სტატუსი.

ვრცლად