ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
5 შედეგი

დაბრუნებულნი

დაბრუნებულნი - ლტოლვილები, რომლებიც დაბრუნდნენ თავიანთი წარმოშობის ქვეყანაში.

ვრცლად

დაკავების ცენტრი

დაკავების ცენტრი - სპეციალიზირებული დაწესებულება ციხისგან განსახვავებული საცხოვრებებლი

ვრცლად

დეპორტაცია

დეპორტაცია - უცხოელის ქვეყნიდან ფიზიკური ტრანსპორტირება

ვრცლად

დისკრიმინაცია

დისკრიმინაცია -  დისკრიმინაცია არის ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა ერთნაირ პირობებში, ობიექტური და გონივრული გამართლების გარეშე.

ვრცლად

დუბლინის რეგულაცია

დუბლინის რეგულაცია - რეგულაცია, რომელიც აყალიბებს კრიტერიუმებსა და მექანიზმებს იმ წევრი სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ერთ-ერთ წევრ სახელმწიფოში შეტანილი თავშესაფრის მოთხოვნის განხილვისთვის მესამე ქვეყნის მოქალაქის მიერ.

ვრცლად