ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
5 შედეგი

გადაადგილების უფლება

გადაადგილების უფლება - ადამიანის უფლება დატოვოს და დაბრუნდეს საკუთარ ქვეყანაში და გადაადგილდეს თავისუფლად ქვეყნის ფარგლებში.

ვრცლად

გადასახლება

გადასახლება - ადამიანების(ლტოლვილები, იძულებით გადაადგილებული პირები, და სხვ.) რელოკაცია და ინტეგრაცია სხვა გეოგრაფიულ ადგილას ან გარემოში, როგორც წესი მესამე ქვეყანაში.

ვრცლად

გამოხატვის თავისუფლება

გამოხატვის თავისუფლება - გულისხმობს, რომ ყველას ქონდეს თავისუფლება იქონიოს საკუთარი აზრი და მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები ჩარევის გარეშე, როგორც ონლაინ სივრცეში ასევე რეალურ ცხოვრებაში.

ვრცლად

გეი

გეი - ადამიანი, რომელიც გრძნობს სექსუალურ/ემოციურ მიზიდულობას სურვილს ექსკლუზიურად ან უპირატესად მისი სქესის მქონე პირებისადმი.

ვრცლად

გენდერული იდენტობა

გენდერული იდენტობა - გულისხმობს თითოეული ადამიანის ღრმა შინაგან განცდას  და ინდივიდუალურ გამოცდილებას, რომელიც შესაძლოა შეესაბამებოდეს ან არ შეესაბამებოდეს დაბადებით მონიჭებულ სქესს

ვრცლად