ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.
8 შედეგი

ადამიანის უფლებები

ადამიანის უფლებები - ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და უფლებებითა და ღირსებით თანასწორი.

ვრცლად

ადვოკატირება

ადვოკატირება - არის შედეგებზე გავლენის მოხდენის პრაქტიკა.

ვრცლად

არ დაბრუნების პრინციპი

არ დაბრუნების პრინციპი - ეს არის პრინციპი საერთაშორისო სამართალში, რომლის მიხედვითაც იკრძალება სახელმწიფოს მიერ ლტოლვილების დაბრუნება იმ ქვეყანაში, სადაც მათ თავისუფლებას ან სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.

ვრცლად

არადოკუმენტირებული მიგრანტი

არადოკუმენტირებული მიგრანტი - იმიგრანტი, რომელსაც არ აქვს სათანადო საცხოვრებელი დოკუმენტაცია ან ავტორიზაცია.

ვრცლად

არარეგულარული მიგრაცია

არარეგულარული მიგრაცია - მოძრაობა, რომელიც ხორციელდება  ქვეყნის გაგზავნის, მიღებისა და ტრანზიტის მარეგულირებელი ნორმების მიღმა.

ვრცლად