ჩვენს შესახებ
კონტაქტი
Facebook

რას ნიშნავს განმარტებითი ლექსიკონი?

არსებობს განსხვავებული გამოხატულებები, რომლებიც აუცილებელია ვიცოდეთ, როდესაც საქმე გვაქვს სიძულვილის ენასთან. ეს ვებ-გვედი აგროვებს განმარტებებს, რომლებიც დაკავშირებულია სიძულვილის ენის სხვადასხვა ასპექტებთან. ერთ ცნებას შესაძლოა ჰქონდეს რამდენიმე განმარტება, რომელიც აუცილებელია იმის სრული გაგებისთვის თუ რას განვიხილავთ და რის შესახებ ვმოქმედებთ. ამ განმარტებით ლექსიკონში შეგიძლიათ იპოვოთ ცნებები მათი განმარტებებით, რომლებიც შეგროვდა კამპანიის ონლაინ აქტივისტების მიერ და ევროპული ორგანიზაციების მუშაობის შედეგად. აღნიშნული ტერმინები განმარტებულია ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის ადვოკატირების კონტექსტში.

საცხოვრებელი/განსახლების ცენტრი

საცხოვრებელი/განსახლების ცენტრი - ნებისმიერი სივრცე, რომელიც გამოიყენება კოლექტიური განსახლებისათვის თავშესაფრის მაძიებელთათვის.

ვრცლად

ადვოკატირება

ადვოკატირება - არის შედეგებზე გავლენის მოხდენის პრაქტიკა.

ვრცლად

თანხმობის ასაკი

თანხმობის ასაკი -  მინიმალური ასაკი, როდესაც პირი ითვლება ლეგალურად კომპეტენტურად განაცხადოს თანხმობა სექსუალურ აქტზე.

ვრცლად

უცხო

უცხო - ნებისმიერი ინდივიდი, რომელიც არ არის მოქალაქე იმ ქვეყნისა სადაც იმყოფება.

წყარო: Global Detention Project

ვრცლად

მოკავშირე

მოკავშირე - პირი, რომელიც არის დაკავებული თავისი პირადი და პროფესიული საქმეებით რათა ადვოკატირებით დაასრულოს უმცირესობების ჩაგვრა.

ვრცლად